News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล
แนวทางการจัดทำบัญชีตามระบบบัญชีมาตรฐานสำหรับวัด(วัดนำร่อง)

e - Service

บริการสำนักพุทธฯ

Others News

ข่าวสารอื่นๆ

โครงการ และ กิจกรรม

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 655,273