กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม เนื่องในวันธรรมสวนะ

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ตรงกับแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล 

          สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานศาสนสมบัติ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ฟังธรรม
เนื่องในวันธรรมสวนะ ตรงกับวันที่อังคาร ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (วันพระ) แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีขาล 
โดยมีนางสาวชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนางสาวเพ็ญประภา แพงไทย
ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำหลังที่ ๒ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยครั้งนี้ได้รับความเมตาจาก
พระคุณเจ้ารับบิณฑบาต จำนวน ๙ รูป จากวัดโกมุทพุทธรังสี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จัดให้มีพิธีทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) ในทุกๆเดือนโดยเลือกวันที่ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ หรือแรม ๑๕ ค่ำ
ของแต่ละเดือนเพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการ ส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา
และยังสร้างความสามัคคีในองค์กร 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 655,213