สำนักงานศาสนสมบัติขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ ร่วมกับคณะบุคลากรในสังกัด ดำเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานศาสนสมบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ณ สำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image

image วิดีโอ

บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม
Tag
image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 655,213