ร่วมกิจกรรมวิถีพุทธรวมใจ สวดมนต์ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

            วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ พร้อมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมวิถีพุทธรวมใจ สวดมนต์ ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ณ วิหารพุทธมณฑล ในการนี้ ได้รับความเมตตาอนุเคราะห์จาก พระศรีวิสุทธิวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม นำสวดมนต์ทำวัตรเช้า แสดงพระธรรมเทศนา และเจริญจิตตภาวนา

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 655,213