กิจกรรม “สภากาแฟ เรารักศาสนสมบัติ”

     วันพฤหัสบดีที่  ๗ กันยายน  ๒๕๖๖ เวลา ๗.๐๐ น.  ถึง เวลา ๘.๑๕ น. นายอินทพร จั่นเอี่ยม  รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางสาวชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้บริหาร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม “สภากาแฟ เรารักศาสนสมบัติ” โดยมี นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในองค์กร ณ บริเวณอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 655,213