สำนักงานศาสนสมบัติ ร่วมกิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) วันพฤหัสบดีที่  ๓๑ สิงหาคม  ๒๕๖๖

         นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ นำคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานศาสนสมบัติ ร่วมกิจกรรม ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ในวันธรรมสวนะ (วันพระ) วันพฤหัสบดีที่  ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ เพื่อความเป็นสิริมงคล และเป็นการส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพระพุทธศาสนา และยังสร้างความสามัคคีในองค์กร ณ บริเวณอาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 655,213