สำนักงานศาสนสมบัติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

                  วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวชุติญา แก้วมณี รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาพุทธมณฑล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ในการนี้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานศาสนสมบัติ เข้าร่วมทำกิจกรรม ณ ศาลาปฏิบัติธรรมมรรค ๘ สวนเวฬุวัน พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 655,273