โครงการ ไหว้พระสวดมนต์ ชำระจิตใจ น้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง ประคองธรรมะ

           สำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ และบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม ไหว้พระสวดมนต์ ชำระจิตใจ น้องไหว้พี่ พี่ไหว้น้อง ประคองธรรมะ  ทุกเช้าวันจันทร์ เพื่อขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานศาสนสมบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖  ณ สำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 655,273