มอบประกาศเกียรติคุณยกย่อง กลุ่ม/ฝ่าย/กลุ่มงานฯ ภายในที่ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม เพื่อเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ มอบประกาศเกียรติคุณยกย่อง กลุ่ม/ฝ่าย/กลุ่มงานฯ ภายในที่ร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนโครงการ กิจกรรม เพื่อเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามแผนส่งเสริมคุณธรรรมสำนักงานศาสนสมบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 655,213