กิจกรรม "ต้นกล้าแห่งความดี ศาสนสมบัติ" สำนักงานศาสนสมบัติ

สำนักงานศาสนสมบัติ จัดกิจกรรมขับเคลื่อน"องค์กรคุณธรรมต้นแบบ" เพื่อส่งเสริมบุคลากรในสังกัด ที่มีคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต จิตบริการ ด้วยการโหวตเลือกจากบุคลากรทุกคน เป็นบุคคลต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  ภายใต้โครงการ "ต้นกล้าแห่งความดี ศาสนสมบัติ" 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 655,273