โครงการ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นางสาวเพ็ญประภา แพงไทย ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ นำบุคลากรสำนักงานศาสนสมบัติ จัดกิจกรรมโครงการ "ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต"  ตามแผนส่งเสริมคุณธรรมสำนักงานศาสนสมบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อการขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ณ สำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

image
image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 655,213