Get Adobe Flash player

เว็บไซต์หน่วยงาน พศ.

Untitled Document
Home ส่วนจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง

อำนาจหน้าที่ส่วนจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง

 

ภารกิจของ ส่วนจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง สำนักงานศาสนสมบัติ

          ส่วนจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง สำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา เสนอแนะในการวางระบบ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดูแล รักษาและจัดการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา การจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนกลาง รวมถึงการดูแล แนะนำ และให้ความช่วยเหลือในการจัดการศาสนสมบัติของวัดมีพระสงฆ์ที่มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในเป็น ๒ งาน คือ

๑.      งานจัดการศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง มีหน้าที่

๑)  ศึกษา เสนอแนะในการวางระบบ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนกลาง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

๒)  พิจารณาเกี่ยวกับการขอเช่า ขอแบ่งแยกสิทธิการเช่า ขอโอนสิทธิการเช่า ขอรับเช่าสืบแทน การขอเข้าชื่อร่วม การเลิกเช่า รวมทั้งขอใช้สิทธิประโยชน์อื่นใดในที่ดินและอาคาร  ของศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนกลาง

๓)  ดำเนินการตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผังการเช่าอาคาร/ที่ดินของศาสนสมบัติกลาง  และวัดร้างในส่วนกลาง

๔)  พิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติม และดัดแปลงอาคาร สิ่งปลูกสร้างในที่ดินของศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนกลาง

๕)  พิจารณาประสานงานดำเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท และหาข้อยุติเกี่ยวกับการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนกลาง

๖)  พิจารณากำหนดระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า ค่าบำรุงและปรับปรุงค่าเช่าที่ดิน และอาคารศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนกลาง

๗)  พิจารณาการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลางและวัดร้างให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และมติมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้อง

๘)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒.     งานจัดการศาสนสมบัติวัด มีหน้าที่

๑)  ศึกษา เสนอแนะในการวางระบบ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติวัดในส่วนกลางที่มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

๒)  พิจารณาเกี่ยวกับการขอเช่า ขอรับเช่าสืบแทน การขอเข้าชื่อร่วม บอกเลิกการเช่า การขอถอนคืนการจัดประโยชน์ รวมทั้งขอใช้สิทธิประโยชน์อื่นใดในที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติในส่วนกลาง ที่มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์

๓)  ดำเนินการตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผังการเช่าศาสนสมบัติวัดในส่วนกลางที่มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์

๔)  พิจารณาขออนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติม และดัดแปลงอาคาร สิ่งปลูกสร้างในที่ดินศาสนสมบัติวัดในส่วนกลางที่มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์

๕)  พิจารณาประสานงานดำเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท และหาข้อยุติเกี่ยวกับการ จัดประโยชน์ศาสนสมบัติวัดในส่วนกลางที่มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์

๖)  พิจารณากำหนดระยะเลาการเช่า อัตราค่าเช่า ค่าบำรุงและปรับปรุงค่าเช่าที่ดิน และอาคารศาสนสมบัติวัดในส่วนกลางที่มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์

๗)  พิจารณา ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติวัดในส่วนกลางที่ดำเนินการจัดประโยชน์เองให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และมติมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้อง

๘)  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 

  

ขั้นตอนการติดต่อราชการของส่วนจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง

(รายละเอียดดังไฟล์แนบ)           

Attachments:
Download this file (flow chart 2.pdf)flow chart 2.pdf99 Kb

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักงานศาสนสมบัติ
 

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 34 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้12
mod_vvisit_counterเมื่อวาน33
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้222
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว261
mod_vvisit_counterเดือนนี้751
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว1497
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด72960

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 103.55.142.140
,
วันที่: 21 ก.ย. 2018