Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์หน่วยงาน พศ.

Untitled Document

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย

Home กลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง

อำนาจหน้าที่กลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง

ภารกิจของกลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง สำนักงานศาสนสมบัติ

กลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง สำนักงานศาสนสมบัติ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา เสนอแนะในการวางระบบ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดูแล รักษาและจัดการเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา การจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนกลาง รวมถึงการดูแล แนะนำ และให้ความช่วยเหลือในการจัดการศาสนสมบัติของวัดมีพระสงฆ์ที่มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในเป็น ๒ งาน คือ

๑. งานจัดการศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง มีหน้าที่

๑) ศึกษา เสนอแนะในการวางระบบ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนกลาง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

๒) พิจารณาเกี่ยวกับการขอเช่า ขอแบ่งแยกสิทธิการเช่า ขอโอนสิทธิการเช่า ขอรับเช่าสืบแทน การขอเข้าชื่อร่วม การเลิกเช่า รวมทั้งขอใช้สิทธิประโยชน์อื่นใดในที่ดินและอาคาร ของศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนกลาง

๓) ดำเนินการตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผังการเช่าอาคาร/ที่ดินของศาสนสมบัติกลาง และวัดร้างในส่วนกลาง

๔) พิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติม และดัดแปลงอาคาร สิ่งปลูกสร้างในที่ดินของศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนกลาง

๕) พิจารณาประสานงานดำเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท และหาข้อยุติเกี่ยวกับการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนกลาง

๖) พิจารณากำหนดระยะเวลาการเช่า อัตราค่าเช่า ค่าบำรุงและปรับปรุงค่าเช่าที่ดิน และอาคารศาสนสมบัติกลางและวัดร้างในส่วนกลาง

๗) พิจารณาการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติกลางและวัดร้างให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และมติมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้อง

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

๒. งานจัดการศาสนสมบัติวัด มีหน้าที่

๑) ศึกษา เสนอแนะในการวางระบบ กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติในการจัดประโยชน์ศาสนสมบัติวัดในส่วนกลางที่มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

๒) พิจารณาเกี่ยวกับการขอเช่า ขอรับเช่าสืบแทน การขอเข้าชื่อร่วม บอกเลิกการเช่า การขอถอนคืนการจัดประโยชน์ รวมทั้งขอใช้สิทธิประโยชน์อื่นใดในที่ดินและอาคารของศาสนสมบัติในส่วนกลาง ที่มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์

๓) ดำเนินการตรวจสอบ จัดทำแผนที่ แผนผังการเช่าศาสนสมบัติวัดในส่วนกลางที่มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์

๔) พิจารณาขออนุญาตปลูกสร้าง ต่อเติม และดัดแปลงอาคาร สิ่งปลูกสร้างในที่ดินศาสนสมบัติวัดในส่วนกลางที่มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์

๕) พิจารณาประสานงานดำเนินการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาท และหาข้อยุติเกี่ยวกับการ จัดประโยชน์ศาสนสมบัติวัดในส่วนกลางที่มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์

๖) พิจารณากำหนดระยะเลาการเช่า อัตราค่าเช่า ค่าบำรุงและปรับปรุงค่าเช่าที่ดิน และอาคารศาสนสมบัติวัดในส่วนกลางที่มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดประโยชน์

๗) พิจารณา ให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติวัดในส่วนกลางที่ดำเนินการจัดประโยชน์เองให้เป็นไปตามกฎกระทรวง กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และมติมหาเถรสมาคมที่เกี่ยวข้อง

๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ขั้นตอนการติดต่อราชการของกลุ่มจัดการศาสนสมบัติส่วนกลางและวัดร้าง

(รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

Attachments:
Download this file (flow chart 2.pdf)flow chart 2.pdf99 Kb

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สำนักงานศาสนสมบัติ
 

ขณะนี้มีผู้ชม

เรามี 64 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้34
mod_vvisit_counterเมื่อวาน120
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้589
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว740
mod_vvisit_counterเดือนนี้2520
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว3184
mod_vvisit_counterรวมทั้งหมด146836

Online (20 minutes ago): 2
Your IP: 103.55.142.140
,
วันที่: 24 ก.ย. 2020